Verbeter mentale balans van werknemers

Voorkom psychisch verzuim

Inzicht in uw bedrijfssituatie

Zorgen voor een gezonde werkomgeving

OVER PSA-index

Onze missie is verzuim door stress, overspanning en burn-out te voorkomen door vroegsignalering van werknemers die mentaal niet in balans zijn. Hiervoor is de PSA-index vragenlijst ontwikkeld. Zo kan er actie genomen worden voordat verergering van de klachten aan de orde is en langdurige uitval ontstaat.

Groot maatschappelijk probleem

Uitval door stress, overspanning en burn-out is een probleem voor elke organisatie. Eén op de vier jonge werknemers heeft last van burn-out klachten (CBS2023) en de ernst van de klachten neemt toe. Het ziekteverzuim en de daarmee gepaard gaande kosten voor werkgevers nemen eveneens toe.
In 2022 werd 7% van de ziekmeldingen veroorzaakt door psychische klachten, waarbij overspannenheid en burn-out de meest voorkomende oorzaken waren. Van de werknemers die verzuimden, gaf iets meer dan 20% aan dat de klachten bij hun laatste verzuim geheel of gedeeltelijk te wijten waren aan het werk. Ze noemden vooral een (te) hoge werkdruk als de belangrijkste oorzaak voor de klachten (bron CBS). De kosten van deze verzuimproblematiek lopen landelijk in de miljarden, zoals aangegeven in de TNO factsheet van de Week van de Werkstress 2020.

Wat meet de PSA-index precies?

Met de PSA-index worden de verschillende stadia gemeten waarin werknemers zich kunnen bevinden op weg naar langdurige uitval door psychische stressgerelateerde klachten.

Wat is de betrouwbaarheid van de PSA-index?

De PSA-index is een betrouwbaar meetinstrument dat de waarschijnlijkheid voorspelt van langdurig verzuim als gevolg van psychologische stressgerelateerde redenen. De betrouwbaarheid ervan is gebaseerd op verzamelde gegevens en de wetenschappelijke validatie van de vragenlijst. De PSA-index meet consequent en nauwkeurig wat het beoogt te meten, namelijk de psychosociale werkbelasting en het risico op stressgerelateerd verzuim. De betrouwbaarheid van de PSA-index is beoordeeld met behulp van meerdere statistische methoden.

De ontwikkeling van de PSA-index vragenlijst

Tien jaar geleden begon Jurriaan Blekemolen, de ontwikkelaar van de PSA-index vragenlijst en tevens bedrijfsarts, zijn missie toen bleek dat meer dan 75% van de werknemers die zijn spreekuur bezochten, uitgevallen was door psychosociale klachten. Zijn doel werd het aantal werknemers dat verzuimt door psychosociale klachten te beperken. PSA-index BV heeft deze missie overgenomen en de vragenlijst toegankelijk gemaakt op een laagdrempelige manier.

PSA-index is gebaseerd op gegevens van ruim 10.000 werknemers

De PSA-index is gebaseerd op gegevens van ruim 10.000 werknemers die in de afgelopen 10 jaar toestemming hebben gegeven om gebruik te maken van hun gegevens. Hun gegevens zijn gebruikt om de vragenlijst uitgebreid te testen en voortdurend verder te ontwikkelen. Eind 2023 is het validatieproces succesvol afgerond! Een mijlpaal!
In de komende jaren is het streven van Jurriaan Blekemolen om zich wetenschappelijk te wijden aan het verder ontwikkelen van algoritmen die dreigend verzuim nog nauwkeuriger kunnen voorspellen. Voor dit doel zijn nog vele duizenden gegevens van werknemers nodig om het onderzoek te ondersteunen.

Samenwerking met universiteiten

Jurriaan Blekemolen begon zijn academische reis aan de Erasmus Universiteit, waar hij samenwerkte met Prof. Dr. Arnold Bakker. Daar verdiepte hij zich in organisatie gerelateerde factoren zoals werkdruk en regelmogelijkheden met betrekking tot verzuim. Vervolgens begon hij samen te werken met Prof. Dr. Judith Sluiter en Prof. Dr. Carel Hulshof aan het AmsterdamUMC, met als doel een vragenlijst te ontwikkelen die aangeeft waar de invuller zich bevindt in de tijdslijn tussen spanningsklachten en langdurige uitval. Dit maakt het mogelijk om eerder in het ziekteproces in te grijpen en langdurig verzuim effectief te beperken. De langdurige samenwerking met het AmsterdamUMC wordt nu voortgezet met Prof. Dr. Frederieke Schaafsma.
 

Wie zijn wij?

Wij zijn een familiebedrijf met een missie! Lees verder

Lees meer over de werkwijze

In bovenstaand filmpje legt Jurriaan Blekemolen, directeur Medische Zaken en bedrijfsarts/ onderzoeker zijn missie en de PSA-index uit.

Aan de slag met de PSA-index

De PSA-index vragenlijst voldoet aan ISO 27001 en NEN 7510-1 certificering en is op twee manieren te verkrijgen:

direct via de webshop of door een eigen klantportaal aan te maken waarbij ruimte is voor specifieke wensen van uw organisatie.

Maatwerk

Ik wil meer dan 20 vragenlijsten aanschaffen

  • Gegevens van werknemers worden in een beveiligde omgeving met een Excel of CSV- bestand aangeleverd
  • Standaard een geanonimiseerde totaal rapportage mits de anonimiteit van het individu gewaarborgd kan worden
  • Aanvragen gewenste deelrapportages (bijvoorbeeld afdelingen)
  • Aanvullende vragen toevoegen
  • Naast de Nederlandse versie is er bij een maatwerkopdracht ook een Engelse versie van de vragenlijst beschikbaar

Webshop

Ik wil direct mijn medewerkers uitnodigen voor de vragenlijst

  • Prijs per stuk € 18,95 excl BTW
  • Ik vul na mijn bestelling de gegevens van mijn medewerkers handmatig in
  • Ik heb geen geanonimiseerde totaalrapportage nodig
  • In de webshop is de vragenlijst alleen in het Nederlands beschikbaar