Klachtenregeling webshop

Wij doen ons uiterste best om ons product van goede kwaliteit en tijdig aan u te leveren. Mocht u toch ontevreden over ons product, dan verzoeken wij u ons hier binnen 30 dagen via de mail klacht@psa-index.nl over te informeren. Vermeld in de mail minimaal de volgende punten:

  1. de reden van uw klacht
  2. stuur ons relevante informatie waarmee wij kunnen achterhalen wat er mis is gegaan. Zoals aankoopdatum, factuurnummer, participantnumbers.
  3. uw contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De opdrachtgever dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.