mijn uitslag

Uw deelscores op werkgerelateerde onderdelen

Eerst de uitslag van uw deelscores

Tijdens het invullen van de PSA-index heeft u al per onderdeel als werkdruk, herstelbehoefte uitslagen gezien in de vorm van een stoplichtsysteem. Deze uitslagen vindt u terug in uw pdf bestand. Dit bestand kunt u downloaden in uw app.

Ongeacht uw risicoscore is het belangrijk om actie te nemen op rode en oranje deelscores. Hiermee kunt u het ontstaan of verergering van klachten voorkomen.

Uw risicoscore

Na het invullen van de hele vragenlijst heeft u uw risicoscore gekregen. Deze risicoscore geeft aan of en in welke mate u klachten ondervindt ten gevolge van stress, overspanning of burn-out en wat uw risico is op verergering van uw klachten met als gevolg langdurige uitval.

Klik op het stoplicht passend bij uw risico uitslag en u komt op de pagina waar u aanvullende informatie en advies krijgt.

ROOD licht

ORANJE licht

GROEN licht

Downloads