Privacy statement

Privacystatement PSA- index BV

Uw privacy is voor PSA-index BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website en/of bij de diensten van PSA-index bv allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Door de website en/of de diensten van PSA-index bv te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring van PSA-index bv.

1 november 2023

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en voor een maximum duur van 6 maanden nadien. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Uw gegevens verkregen bij het invullen van de PSA-index vragenlijst
PSA-index bv werkt voor de verwerking van deze gegevens van uw vragenlijst samen met Open Health Hub bv. Deze partner is gecertificeerd volgens ISO 27.001 en NEN 7510. Wij bewaren uw informatie conform de wettelijke verplichting voor de duur van 15 jaar.

Wetenschappelijk onderzoek
Alleen als u na de inlog specifiek toestemming heeft gegeven gebruiken wij uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard worden uw gegevens hierbij geanonimiseerd gebruikt.

Groepsrapportage voor uw werkgever
Uw werkgever kan PSA-index BV vragen om een groepsrapportage. Uw werkgever gebruikt deze informatie voor het vast- en bijstellen van haar arbeidsomstandighedenbeleid. Als uw werkgever PSA-index bv heeft gevraagd voor een groepsrapportage, dan gebruiken wij uw gegevens hiervoor op geanonimiseerde wijze. Over gegevens van groepen kleiner dan 15 personen wordt niet apart gerapporteerd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PSA-index bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik website
We houden statistieken bij over het gebruik van onze website maar deze worden ten allen tijde anoniem gehouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. De datum hierboven geeft de meest recente versie aan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u via beveiligde mail vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Overige vragen?
Heeft u ondanks de verstrekte informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
PSA-index BV, Tesselschadelaan 54, 1399VG Muiderberg

Email: privacy@psa-index.nl. Tel.: 020- 2117 785