PSA-INDEX LICENTIE

EEN PSA-INDEX LICENTIE AFSLUITEN

U wilt werken met de PSA-index. Hiermee heeft u een betrouwbaar instrument in handen om mentale disbalans bij werknemers te signaleren en daardoor psychisch verzuim door stress, overspanning en burn-out tijdig te voorkomen. Het is goed te weten dat bij gezondheidsonderzoek onder werknemers uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.

ÉÉN LICENTIE HOUDT IN:

  • Binnen 24 uur na aankoop van de licentie stuurt PSA-index BV de uitnodiging per e-mail naar het door de opdrachtgever opgegeven mailadres van de beoogde werknemer. Na aanmelding kan de werknemer de vragenlijst invullen en krijgt onmiddellijk na voltooiing de uitslag te zien. De werknemer heeft de optie om de resultaten te downloaden als een PDF-bestand;
  • Na 7 en 14 dagen verstuurt PSA-index BV een herinneringsmail naar uw werknemer indien de vragenlijst nog niet is ingevuld en verzonden;
  • Als de werknemer met een rode of oranje uitslag heeft aangegeven dit op prijs te stellen, ontvangt deze na 3 en 6 maanden opnieuw een uitnodiging voor de vragenlijst. De vervolgvragenlijst bevat zowel de PSA-index als een korte lijst met vragen, waaronder vragen over genomen acties.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PROCEDURE:

Klik hier voor volledige procedure

BESLUIT U LICENTIES AAN TE SCHAFFEN, MAAK DAN EEN KEUZE TUSSEN DE MAATWERK- OF WEBSHOP VARIANT:

MAATWERK VARIANT 

De maatwerkvariant van de PSA-index vragenlijst is geschikt voor organisaties die een groot aantal vragenlijsten willen uitzetten. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om zelf aanvullende vragen toe te voegen. Ook kunt u deelrapportages van bijvoorbeeld afdelingen en/of locaties aanvragen. U vult het aanmeldformulier in waarna wij contact met u opnemen om uw specifieke wensen door te nemen.

WEBSHOP VARIANT 

Bij de webshopvariant van de PSA-index vragenlijst vult u uw bedrijfsgegevens en het aantal vragenlijsten dat u wilt afnemen in. U levert de emailadressen en namen van de werknemers die u wilt uitnodigen aan. U rekent af, en de werknemer worden binnen 24 uur uitgenodigd voor de vragenlijst.

Maatwerk

Ik wil meer dan 20 vragenlijsten aanschaffen

  • standaard een geanonimiseerde totaal rapportage mits de anonimiteit van het individu gewaarborgd kan worden
  • aanvragen gewenste deelrapportages (bijvoorbeeld afdelingen)
  • aanvullende vragen toevoegen
  • uitnodiging aanpassen aan mijn wensen

Webshop

Ik wil direct mijn medewerkers uitnodigen voor de vragenlijst

  • Prijs per stuk € 18,95 excl BTW
  • Ik heb geen geanonimiseerde totaalrapportage nodig
  • Aangezien de licentie direct na betaling wordt geactiveerd kan deze koopovereenkomst niet ontbonden worden

faq OVER LICENTIES

Treft u uw vraag niet hieronder aan, neem dan contact met ons op.

Hoe vaak herhaal je de PSA-index scan?

Aangezien het 6 maanden duurt voordat een werknemer van de oranje fase naar de rode fase gaat, raden wij aan om elke 6 maanden de PSA-index scan toe te passen.

Hoeveel deelnemers vullen de vragenlijst in?

PSA-index doet er alles aan om de vragenlijst zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Het is van cruciaal belang gebleken dat de werkgever de PSA-index scan binnen de organisatie effectief communiceert. Als werknemers op de hoogte zijn dat zij worden uitgenodigd, als ze weten wat de PSA-index inhoudt en wat het opbrengt, dan zijn de meesten genegen de PSA-index in te vullen. PSA-index kan de werkgever helpen met het bedenken van een plan van aanpak en beeldmateriaal. Een alternatieve benadering is om werknemers binnen uw organisatie zich vrijwillig te laten aanmelden, maar houd er rekening mee dat dit de drempel kan verhogen.

Ons bedrijf heeft een hoog verzuim, is een PSA-index scan dan wel verstandig?

Soms beseft een werknemer na het invullen van de PSA-index hoe het werkelijk met hem/haar gaat en neemt de beslissing om minder te gaan werken om te kunnen herstellen. Hoeveel werknemers dat zijn is vooraf lastig in te schatten. In bedrijven met een reeds hoog psychisch verzuim is het onduidelijk of het zichtbare verzuim slechts het topje van de ijsberg is. Om te voorkomen dat bedrijfsprocessen worden belemmerd, raden we bedrijven met een hoog verzuim aan de PSA-index scan geleidelijk te implementeren. PSA-index denkt graag met u mee in uw afwegingen over het wel of niet inzetten van de PSA-index scan.

Ons bedrijf heeft een laag verzuim, is een PSA-index scan dan wel nodig?

Als het bedrijf een laag verzuim heeft (<3%), dan kan de PSA-index scan van toevoegde waarde zijn als het lage verzuim vooral veroorzaakt wordt door psychisch verzuim. Een kwalitatief inzicht van de verzuimcijfers is dus van belang. Deze informatie kan uw bedrijfsarts aanleveren. De PSA-index scan heeft ook toegevoegde waarde als u het verzuim laag wilt houden. PSA-index staat klaar om u te ondersteunen bij uw overwegingen of u wel of niet voor de PSA-index scan wilt kiezen.

In welke taal is de PSA-index beschikbaar?

De vragenlijst kan in de webshop in het Nederlands ingevuld worden. Kiest u voor maatwerk, dan is er ook een engelstalige vragenlijst beschikbaar.