Voor de werknemer

Wat betekent de PSA-index voor u?

PSA-index staat voor verzuim door stress, overspanning en burn-out voorkomen. We doen dit door vroegsignalering waardoor u actie kunt nemen voordat verergering van de klachten aan de orde is. PSA-index maakt u bewust van het risico dat u loopt.

PSA-index geeft door middel van een stoplicht systeem informatie over uw mentale gezondheid. De groene score is goed, de oranje score betekent dat u al wat uit balans bent, en de rode score betekent dat u al maanden tot jaren niet in balans bent geweest. PSA-index geeft na de score informatie over activiteiten die u zelf kunt oppakken om uw mentale gezondheid te behouden, herstellen en verbeteren. Het duurt 6 maanden voor iemand van een oranje naar een rode score gaat als er geen actie wordt genomen. Als u een risico loopt en wél actie neemt herstelt 75% binnen 3 maanden.

Wij beschermen uw gegevens!

PSA-index verwerkt uw medische gegevens volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen (ISO 27001 en NEN 7510-1). Een groepsrapportage van de uitslagen wordt alleen aan de werkgever verstrekt als de anonimiteit voor het individu gewaarborgd is.

Hoe werkt het in de praktijk?

Uw werkgever informeert u over de inhoud en het doel van het onderzoek. Uw werkgever geeft uw e-mailadres en achternaam aan ons door. U krijgt via de mail een verzoek om mee te doen aan het onderzoek. Om toegang te krijgen tot de vragenlijst downloadt u de beveiligde Improve- app op uw mobiele telefoon of tablet en logt in. Eigenlijk net zoals het ziekenhuis werkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt direct de uitslag te zien die u kunt downloaden en opslaan. Tevens krijgt u een link naar onze website waarin u uitgebreid uitleg krijgt wat de uitslag betekent en wat u zelf kunt doen. Scoort u oranje of rood, en heeft u aangegeven hier prijs op te stellen, dan krijgt u over 3 en 6 maanden nog een keer de vragenlijst toegestuurd om te zien hoe uw score dan is en of uw acties tot verbetering hebben geleid.  In onderstaande figuur kunt u de uitleg van de scores nader bekijken.